VAND VIRKER - DET VED DE

I september 2012 startede Connie Wissing Larsen, som nu om dage er GOKs daglige leder, det første varmtvandshold i Thy. det var ikke bare gymnastik i vand, men derimod undervisning i, hvordan man ved hjælp af øvelser i vand kan træne hensigtsmæssigt. Thisted Dagblad besøgte holdet og skrev en artikel, som du kan læse her.

Artiklen blev også bragt i Thisted Posten på side 34. Find den her.

dof