Ledelsen i GOK Thisted

Skoleleder
CONNIE WISSING LARSEN, Strandvejen 28, 7741 Frøstrup, info@gok-thisted.dk

Formand
HELEN FREDERIKSEN, Højvang 17, 7700 Thisted, helen@tfrederiksen.dk


Bestyrelsesmedlemmer

LONE IMER KÅG, Kærupvej 110, 7741 Frøstrup, ALIK@KAAG.ORG (næstformand og deltagerrepræsentant)

HELLE STEEN, Åbrinken 55, 7700 Thisted, hellelund5@gmail.com (valgt af Gigtforeningen)

JETTE ÖZORAL, Toftegade 7, 7760 Hurup, jette@ozoral.dk

IDA SNEUM, Stenbjerg Kirkevej 49, 7752 Snedsted, idasneum@gmail.com 

Suppleanter

JANE SØRENSEN, Søndergade 5, 7741 Frøstrup, 2011146@minkobmand.dk

JENS ERIK BLIKSTED ANDERSEN, Strandvejen 28, 7741 Frøstrup jenserik@altiboxmail.dk

Bestyrelse foto 2019.jpg

dof