Ved smittetilfælde

Hvis du har mistanke om, du kan være smittet, så bliv hjemme og sørg for at blive testet.

Kom først på kursus, når du er testet negativ (altså IKKE er smittet).

Hvis du har været på kursus, efter du har været udsat for smitte, så henvend dig straks til GOKs daglige leder og helst også til din underviser. 

Daglig leder og en repræsentant for bestyrelsen sikrer, at de til en hver tid gældende retningslinier ved smittetilfælde følges.  

dof