Sundhed i bevægelse

GOK-Thisted tilrettelægger fortrinsvis sundhedsfremmende kurser med hovedvægt på bevægelseskurser og ALLE ER VELKOMNE

GOK er en aftenskole, som fungerer under folkeoplysningsloven.
Læs i øvrigt foreningens formål i vedtægterne her.

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Læs om skolens ledelse her.

GOK sætter en ære i kun at benytte undervisere, som er faguddannede.
Læs om underviserne ved de enkelte kurser.

GOK er medlem af Dansk Oplysningsforbund (DOF), som er en landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik. Læs om DOF på www.danskoplysning.dk.

GOK er tilknyttet Gigtforeningen
GOK står for Gigtforeningens Oplysningskreds. Ligesom Gigtforeningen arbejder vi på at forebygge og afhjælpe helbredsproblemer. Gigtforeningens Thy-Morsøkreds vælger en repræsentant til GOKs bestyrelse. Man behøver IKKE have gigt eller være medlem af Gigtforeningen, for at kunne deltage på GOK’s kurser. Læs om Gigtforeningen på www.gigtforeningen.dk.

Jeg opnår velvære, vil slet ikke kunne undvære undervisningen i det varme vand. Desuden har vi et rigtigt godt kammeratskab på holdet.

- Kursist på "Bevægelse i vand"