Alarmeringsplan

Alarmerings og Evakueringsplan
for GOKs hold

 

Ved brand

 

 1. Alle skal straks forlade bygningen ad nærmeste udgang/nødudgang.

 

 1. Åben nødvendige nødudgange.

 

 1. Alarmér ”1 1 2” når du er ude af bygningen
  Oplys

                      HVOR er ulykken sket:  

                      Stedets navn; Stedets beliggenhed – hvilket lokale

                      HVAD er der sket

                      HVOR MANGE tilskadekomne

                      HVORFRA der ringes - dit telefonnummer

 

 1. Alarmér resten af centeret, hvis det er muligt.

 

 1. Saml alle GOK-deltagere. Ingen må forlade stedet før politiet/brandvæsen har overblik over ulykkens omfang.

 

 Ved livstruende ulykke

 

 1. Skab overblik – hvad er årsagen.

 

 1. Alarmer ” 1 1 2 ”
 2. Oplys

                      HVOR er ulykken sket:  

                      Stedets navn; Stedets beliggenhed – hvilket lokale

                      HVAD er der sket

                      HVOR MANGE tilskadekomne

                      HVORFRA der ringes - dit telefonnummer

 

 1. Udøv førstehjælp – Hjerte-lunge-redning: 30 tryk; 2 indblæsninger.

 

 1. Send en person ud for at modtage ambulancen. Få alle andre personer, der ikke er

     impliceret, væk fra ulykken.

 

 1. Saml forulykkedes ejendele i en pose, der udleveres til ambulanceførerne sammen med

alle andre relevante oplysninger.

  

I andre ulykkestilfælde:

Yd almindelig førstehjælp og rekvirer om nødvendigt en ambulance.

dof