- på bevægelseskurser a' minimum 10 gange

Sker udmelding umiddelbart efter en mødegang tilbagebetales kursusgebyret fratrukket prisen for de mødegange, du har været tilmeldt - dvs. du også betaler for mødegange, hvor du ikke er mødt op.

Det kan dog bedst betale sig, hvis du kan finde en person, der vil overtage din plads, og betale dig for resten af kurset. 

Kontakt kontoret for aftale.