Ledelsen

Skoleleder
CONNIE WISSING LARSEN, Strandvejen 28, 7741 Frøstrup, info@gok-thisted.dk

Formand
HELEN FREDERIKSEN, Højvang 17, 7700 Thisted, helen@tfrederiksen.dk

Bestyrelsesmedlemmer 
LONE IMER KÅG, Kærupvej 110, 7741 Frøstrup, ALIK@KAAG.ORG (næstformand)
NINNA BUNDGAARD, Rævegade 27 7742 Vesløs, nbu1@live.dk (deltagerrepræsentant)
HELLE STEEN, Åbrinken 55, 7700 Thisted, hellelund5@gmail.com (valgt af Gigtforeningen)
IDA SNEUM, Stenbjerg Kirkevej 49, 7752 Snedsted, idasneum@gmail.com 

Suppleanter
VIBEKE IVERSEN, Fuglsangvej 5, 7741 Frøstrup, vibeke@biversen.com (suppleant t. deltagerrep.)
JANE SØRENSEN, Søndergade 5, 7741 Frøstrup, jane0404@outlook.dk 
JENS ERIK BLIKSTED ANDERSEN, Strandvejen 28, 7741 Frøstrup, jenserik@altiboxmail.dk

Observatør for underviserne

LENE LARSEN, Helshagevej 10, 7730 Hanstholm, info@hanstholmfysioterapi